Referencie

 

„Spolupráca so spoločnosťou Strojstav je na veľmi dobrej úrovni. Spolupracujeme už viac ako 10 rokov, čo svedčí o našej spokojnosti s ich službami.“

Matúš Srnka, Service Manager

Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o., Senec

 

"Firmu Strojstav Prešov využívame na zabezpečenie opráv vozidiel nášho strojového parku. S kvalitnou poskytnutých služieb sme spokojní."

Milan Kočiš, Maintenance & Capex Manager AGG

Danucem Aggregates, Danucem Slovensko a.s. 

 

"Niekoľkoročná spolupráca so spoločnosťou Strojstav je na profesionálnej úrovni. Ich prednosťou je aj rýchlosť opravy a veľmi dobrá komunikácia."

Jozef Haltman, Technik dopravných strojov a zariadení

Technické služby mesta Prešov a.s.